Specialisterne

Specialisternes STU har fået flere elever og flere i praktik i 2022

19. dec 2022

2022 er snart veloverstået, og vi lægger an til en velfortjent juleferie. Men inden vi skifter VR brillen ud med nissehuen, har vi lyst til at sende dig en julehilsen. Meget er lykkedes i året, der er gået. Vores 6 afgangselever fra i sommer kom alle sammen videre i et kompetencegivende forløb. Det er vi stolte af, og rigtig glade for på de unge menneskers vegne. Det er resultatet af flere års fokuseret arbejde med at tilrettelægge fagligt arbejde og personlig udvikling målrettet mod at kunne indtræde på arbejdsmarkedet, enten direkte eller efter endt uddannelse. Og som noget nyt er vi også begyndt at have langt større fokus på den mentale og fysiske sundhed blandt lærere og elever. Vi kalder det “bæredygtigt sundhedslederskab”.
Specialisterne arbejder for en verden, hvor alle får lov til at bidrage med det, de er bedst til. Og det fortsætter vi med, også i årene frem. Vi har samlet lidt highlights til dig fra året der gik og håber, du har lyst til at læse med.
Rigtig glædelig jul, og et forrygende nytår ønskes du af direktør Carsten Lassen og alle hos Specialisterne
 

Highlights

Revitaliseret ledelse
I 2022 har har Specialisternes STU budt velkommen til den nye skoleleder Jakob Nørlev. Hans lederskab har givet STUen fornyet energi. Jakob Nørlev er særligt optaget af at løfte arbejdsglæde, trivsel og den faglige nysgerrighed:

“Jeg har været meget optaget af at skabe tryghed i forhold til roller, opgaver og faglighed. Det giver plads til nysgerrighed og nye perspektiver.”

Det seneste halve år er antallet af elever i STUen gået fra 37 til 41 elever.

Tilgangen er blandt andet en konsekvens af at vi i stigende grad har etableret samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner og generelt har været mere opsøgende.

Praktik
På praktikområdet har vi blandt andet lavet et frugtbart samarbejde med IT-virksomheden Atea. På nuværende tidspunkt har vi løbende 10 elever, der er i praktik, enten hos Atea, Elgiganten eller Føtex. Et par af eleverne er endda blevet tilbudt ansættelser efter endt STU. Vi oplever at praktik giver eleverne blod på tanden til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Viktor Hansen, souschef hos Specialisternes STU, kan se, at det har en positiv effekt på eleverne at se deres kammerater prøve kræfter med praktikken:

“Når de andre elever ser, at deres kammerater er i praktik, så vil de det også gerne.”

Du kan læse mere om samarbejdet med Atea her.

Fællesskab blandt eleverne skaber læring
I STUen lægger vi stor vægt på elevernes fællesskaber og venskaber, fordi det driver udvikling og læring.

Mange elever har tidligere været meget alene og de har været vant til at arbejde for sig selv. Men det nuværende hold er nysgerrige på, hvordan de kan bruge hinanden fagligt og socialt.

Eleverne finder sammen omkring fælles projekter som vores VR-spil  “Jættebasker”. Der er mange små, specialiserede funktioner involveret i at udvikle et spil. Èn elev udvikler måske en kaste-bevægelse, mens andre skriver og indspiller den musik, der spiller i baggrunden.

Viktor Hansen fortæller:

“Vi kan se, at de unge er glade for at komme i skole, når de opgaver, de løser, faktisk betyder noget. I projekter, som vores VR-spil, er andre nemlig afhængige af, at de løser opgaven så godt som muligt.”

Du kan læse mere om, hvordan fag som spildesign skaber faglige fællesskaber her.

I STUen har vi i 2022 også brugt aktiviteter udenfor huset til at opbygge fællesskaber og selvstændighed – navnlig onsdagsturene ud af huset og den årlige studietur, der i år gik til Bornholm.

Du kan læse mere om studieturen her.

Visioner for 2023

Fokus på elevinddragelse
I 2023 vil vi have øget fokus på elevinddragelse, demokrati og elevernes kompetencer.

Jakob Nørlev fortæller:

“Vi inviterer en fagprofessionel ind, hvis perspektiv på elevdemokrati er, at eleverne er erfaringseksperter. Målet er at etablere et elevråd, så vores elever kan få større indflydelse på deres uddannelse.”

Sundhed på skemaet
I 2022 har vi, ligesom resten af Specialisterne, sat sundhed på skemaet, og det vil fortsætte i 2023. Vi vil især have fokus på de KRAMS faktorer, der betyder meget for vores elever: kost, motion og søvn. Vi skal have fokus på at gøre ting, der giver mening for vores elever, samt at vores undervisere er rollemodeller.

Læs mere om søvn på skemaet i STUen her.

Opdatering af de fysiske rammer
I 2023 skal STUens fysiske rammer opdateres. Vi har prioriteret tid og økonomi til at løfte de fysiske rammer, hvor både STU elever og Specialisternes klub har deres daglige gang. Især køkkenet skal opdateres, så det i endnu højere grad kan indgå som en del af undervisningen og træningen i de hverdagsopgaver, man som voksen skal mestre.

Læs også Specialistklubbens highlights fra 2022.