Billeder viser to mennesker, der spiller backgammon

Specialistklubben forebygger ensomhed

15. jun 2021

Corona-epidemien har medført en epidemi af ensomhed. Og det rammer særligt autistiske mennesker, der i forvejen har større risiko for at være ensomme, især hvis de ikke er i uddannelse eller arbejde.
Det er videnskabeligt bevist, at langvarig ensomhed har mange negative følgevirkninger. Ensomhed giver øget stress, angst, depression, dårligere søvn og vanskelighed ved at koncentrere sig. Alt sammen ting, der gør det meget sværere at fastholde arbejde og studie.

Ensomhed er med andre ord ikke bare træls – det skaber en eksistentiel fattigdom, der æder ressourcerne fra resten af livet. Og hvis man gerne vil give et menneske redskaberne til at udvikle sig, skal man investere i hele mennesket.

Det er derfor Specialistklubben er et vigtigt værktøj til at bryde ud af ensomhed.

Klubben opstod, fordi vi hos Specialisterne kunne se at de autistiske mennesker, der kom hos os, havde brug for et rum, hvor de kunne være sig selv og bare være til. Det har alle mennesker brug for, for at trives. Men det er sværere at finde det rum, når man er autist og har svært ved det sociale.

Specialistklubbens medlemmer fortæller, at klubben er et trygt rum at være social i. Hvis man har mange negative oplevelser med sociale interaktioner i bagagen, har man brug for at få rygsækken fyldt op med positive sociale oplevelser. Det giver nemlig mod på at være mere udadvendt.

Derfor er Specialistklubben ikke bare en klub, hvor man kan spille brætspil. For mange af klubbens medlemmer er den en vigtig vej til øget selvværd og mere overskud til at tackle resten af livets udfordringer. Herunder at have mod på arbejde og studie.

Specialistklubben er en god investering i at blive et menneske med overskud.