Studietur til Bornholm styrker sociale kompetencer

4. jul 2022

STUens årlige studietur til har også i år været en succes.
De fire dage på Bornholm gav ikke blot eleverne en masse gode oplevelser – de fik også styrket vigtige sociale kompetencer. Læs mere om, hvad eleverne fik ud af at deltage i studieturen her:

Nye sociale relation

Eleverne på STUen har ofte sværere end deres jævnaldrende ved at skabe sociale relationer – men her er studieturen til Bornholm en fremragende isbryder.
Viktor Hansen, souschef og underviser i Specialisternes STU fortæller:

“Det kan tit være svært at danne relationer, når man er i skolen. Men når man kommer ud af de vante rammer begynder man at danne relationer med andre, som man ikke har snakket så meget med før. F.eks. sad fem elever hele aftenen og spillede Blackjack de sidste tre dage. Flere af dem havde ikke snakket sammen før, og det var også en aktivitet, de selv kom på. Min erfaring er, at når de kommer tilbage, kan vi mærke at der er blevet dannet nye relationer på tværs.”

Nye kompetencer i spil

At være på studietur med Specialisternes STU er på mange måder en intens og udfordrende oplevelse for eleverne. Det er både hårdt – men det viser også skjulte kompetencer, som ikke før har været i spil. Elevernes hverdag er normalt meget struktureret og forudsigelig. Men i kraft af det sceneskift, studieturen præsenterer, bliver eleverne tvunget ud i situationer, hvor de skal bruge nye sider af sig selv.

Viktor Hansen forklarer:

“Det er en kraftpræstation at være afsted på tur. Det er en succesoplevelse, når vores elever opdager, at de har klaret en ting, som de ikke troede at de kunne. Og ikke bare overlevede, men faktisk havde det godt. Det er en måde at lære, at man nogle gange er nødt til at gøre noget, der er svært og ubehageligt, for at få nye og gode oplevelser.”

Det at være på restaurant er et godt eksempel på noget neurotypiske tager for givet, men som for mange af STUens elever både er en stor udfordring – men også en stor landvinding at mestre:

“Der er en øvelse at være samlet mange personer ét sted, og med alle de sociale kodekser og sanseindtryk der følger med i at være på en restaurant. Tit bliver vi undervisere positivt overraskede over, at de fleste af eleverne faktisk klarer det rigtig godt. Nogle af eleverne kan godt være nervøse over det på forhånd. Men det er samtidig en meget positiv oplevelse at lykkes med at gennemføre et restaurantbesøg. Det giver en oplevelse af selvbestemmelse og mestring.”

Hånden under – ikke over

En af de vigtigste opgaver for Specialisternes STU er at give eleverne redskaber til et godt og selvstændigt ungdoms- og voksenliv. Studieturen kan fungere som en ilddåb, hvor eleverne kommer ud af deres komfortzone i en tryg kontekst.

“Vi holder ikke hånden over eleverne, vi holder hånden under dem. De får plads til at folde vingerne ud, og imens står vi klar til at samle dem op. Det giver frihed og en følelse af, at man kan gøre det, man vil – for når man er et voksent menneske skal man selv træffe beslutninger. Og det er det, vi øver med vores elever, når vi er på studietur. Der er noget helt særligt ved at opleve at kunne noget, man ikke troede at man kunne, fordi man er i et trygt rum. Et godt eksempel på frihed og selvbestemmelse er, at et par af eleverne selv tog hen til Nexø og spiste fiskebuffet. På studieturen er det også muligt at låne cykler, og det er tit katalysator for, at eleverne begiver sig ud på lange cykelture, hvor de tager hen til ting, de gerne vil se.”

Undervejs på turen var der et par elever, der fik nedsmeltninger. Selvom nedsmeltninger er ubehagelige og trælse, er de også en næsten uundgåelig del af et autistisk menneskes liv. Derfor er det en vigtig lektie at opleve, at man kan komme godt igennem en nedsmeltning, fordi man har strategier til at håndtere den. Og det er blandt andet også noget af det, vi gør på en studietur. Vi hjælper vores elever til at finde ud af, hvad der hjælper dem, når verden kokser. Den viden kan de bruge i deres voksenliv, så de kan overkomme nedsmeltninger på egen hånd.