Specialisterne STU praktik

STUens elever lærer om arbejdslivet i praktik hos Atea

9. nov 2022

Specialisternes STU har i efteråret 2022 etableret et samarbejde med IT-leverandøren Atea. Eleverne kommer i kortere eller længere praktik i Ateas lager, og kan på den måde lære, hvad det vil sige at have et arbejde.
I efteråret 2022 er 8 elever i praktik hos Atea. De er fordelt på tre afdelinger: af- og nyinstallation af software på brugte PCere, håndtering af hardware (skille computere ad, sortere til genbrug, mv.) og lagerarbejde med pakkepost.

Afprøvning i praktik er et vigtigt skridt i at modnes

Trond Clementsen, der er praktikkoordinator i Specialisternes STU, forklarer at STUens elever ofte har meget lidt erfaring med verden, når de starter i STUen. De har typisk aldrig haft et fritidsjob, og mange har heller ikke fuldendt en ordinær uddannelse.
Derfor er det en vigtig opgave for STUen at give eleverne mulighed for at afprøve sig selv.

STU eleverne afprøver hvad de kan klare

Med en autismeprofil har man tit brug for nogle tilpasninger for at kunne trives i en uddannelse eller på en arbejdsplads.
Med et praktikforløb får eleverne prøvet sig selv af, så de får erfaret på egen krop, hvad de har brug for. Det kan f.eks. være at en elev finder ud af at de har det bedre på et lager med færre mennesker og indtryk, end eksempelvis at være ude i butikken og have kundekontakt.
Autistiske mennesker er meget forskellige, og derfor er det også meget forskelligt, hvor både styrker og udfordringer ligger. Og det kan man kun finde ud af ved at prøve sig selv af og blive udfordret.

Praktik er der hvor man kan lære hvad det vil sige at arbejde

Målet for en STU elevs første praktik er som regel at lære hvad det vil sige at have et arbejde: Hvordan kommer man op og afsted, så man møder til tiden? Hvordan lytter man til en besked for derefter at udføre opgaven? Hvordan er den sociale omgangstone? Hvordan melder man sig syg? Alle de uskrevne normer og regler, som voksne tager for givet, kræver lidt ekstra for STUens elever at lære. Og der er praktikken alfa omega for at blive udfordret på en tryg måde.

Afdækning af evner og udfordringer

En vigtig opgave i STUens praktikforløb er at afdække elevens evner og udfordringer, og beskrive dem til deres hjemkommunes vejledere.
Der kan praktikforløbet gøre det nemmere at få en realistisk oplevelse af, hvad man faktisk kan, og hvilke opgaver man trives med.
I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at autistiske mennesker ofte modnes senere, sammenlignet med neurotypiske unge på samme alder. Derfor er det vigtigt at sagsbehandlere har det lange perspektiv med, når de sammen med de unge mennesker og deres familie planlægger fremtiden.