Vilhelm i praktik: Jeg synes, at jeg bruger min hjerne til noget fornuftigt

26. feb 2021

Vilhelm

20-årige Vilhelm har en autisme- og ADHD-diagnose. Vilhelm er altid i godt humør og bliver modsat mange andre unge mennesker med autisme ikke udtrættet af sociale sammenhænge.  Han er optimistisk og interesseret i interaktion, nærhed og samarbejde med andre mennesker.  Hans ADHD gør, at han har et højt energiniveau. I STU’en er oplevelsen, at Vilhelm har stort behov for at tale med mennesker omkring ham. Han kan blive så ivrig, at han til tider mister opmærksomheden på sine omgivelser. Vilhelm kan her have behov for støtte i afgrænsning af hvor meget og hvornår han skal dele tanker med andre. Det er et øvemål for Vilhelm i praktikken, at han bliver bedre til at være opmærksom på det sociale rum, han træder ind i, og til at lytte til andre.

Praktikken

I samarbejde med STU’en har Vilhelm og hans familie fundet en praktikplads i deres lokale SuperBrugsen i Jægerspris. Praktikken er blevet forlænget flere gange, fordi Vilhelm trives så godt med arbejdet, og alle parter oplever, at det har været en stor succes. Vilhelm er gået fra at løse basisopgaver som at trimme hylder og sætte varer på plads til at have direkte kundekontakt. Hver onsdag sidder han i kassen i syv timer på almindelige vilkår med indlagte pauser. Vilhelm har taget ejerskab for de målsætninger, han var med til at sætte for praktikken. Praktikken har vist, at der kan være basis for uddannelse på området.

Vilhelm udtalelser:

”Praktikken giver mig en masse glæde. Jeg synes, at jeg bruger min hjerne til noget fornuftigt, og jeg bliver trænet i at være sammen med andre mennesker. Det sociale er ikke specielt svært, men det er noget, man lige skal lære.”
Vilhelm, STU-elev, Specialisterne.

Praktikværten udtaler:

”Vilhelm har gennemgået en stor udvikling i de måneder, han har været i praktik. I starten skulle han bruge en halv time på at starte op og gøre sig klar. Nu møder han til tiden og er klar fra start.”
”Da Vilhelm startede, var han tydeligt udfordret i at se, hvilke tanker og historier andre havde behov for, at han delte. Han er blevet mere bevidst om, hvor meget hans behov for samtale fylder for omgivelserne. Han har fundet ud af, at hvis kunder ikke snakker til ham, så behøver han ikke at snakke med dem. Han har udviklet en større fornemmelse for, hvad kundens behov er.”
”Vilhelm sidder nu i kassen på lige vilkår med alle andre ansatte, og han løser de opgaver, der knytter sig til området. Hvis en vare ikke går ind til den rigtige pris, når han scanner den, ringer han selvstændigt til den rette afdeling for at høre, hvad varen skal koste. Han har også selvstændigt styr på byttepenge, bonruller osv. Vilhelm gør et godt stykke arbejde, og vi er meget glade for hans arbejdskraft.
Pernille, SuperBrugsen i Jægerspris.