Maleri med cirkler i brændte farver

Autistisk udbrændthed

28. maj 2021

Hvad betyder det at være autist og have alvorlig stress? Og hvad kan du gøre for at håndtere det? Læs med her.
Denne indsigt er en del af serien “Autisme indefra“, skrevet af en autistisk person – så andre kan blive klogere på, hvordan det reelt er at være autist og neurodivergent.

Hvad er autistisk udbrændthed?

Autistisk udbrændthed forklarer, hvordan alvorlig, langvarig stresspåvirkning specifikt påvirker autistiske mennesker. Langvarig udløsning af stresshormonet kortisol påvirker alle kroppens celler negativt – og det er derfor alle mennesker bliver syge af langvarig stresspåvirkning.
Men autistiske mennesker får oftere langvarig stress af tre grunde.
For det første bliver vi nemmere stressede, fordi vi oplever sanseindtryk stærkere end neurotypiske mennesker. F.eks. opleves en høj lyd ofte højere og mere forstyrrende for os end for andre.
For det andet er det mere stressende for os at manøvre i et samfund, der på alle mulige måder ikke er tilpasset os.
For det tredje ligger der et stort pres på os for at maskere – altså lade som om vi er neurotypiske. Maskering kræver en bevidst – og dermed energikrævende – kognitiv opmærksomhed på alt hvad vi siger og gør i sociale interaktioner.
Autistisk udbrændthed kan ramme både børn og voksne og er karakteriseret ved:

  • Udpræget udmattelse.
  • Tab af færdigheder.
  • Markant fald i funktionsevne.
  • Suicidale tanker og handlinger.
  • Intet overskud til social interaktion.
  • Forstærkning af autistiske træk, f.eks. mutisme, stimming, nedsmeltninger og shutdowns.
  • Alvorlige søvnforstyrrelser.
  • Øget kravafvisning (udtryk for at personen ikke kan overkomme kravet).

Autistisk udbrændthed er med andre en meget alvorlig og potentielt livstruende tilstand.

Autistisk udbrændthed indefra

Jeg har selv været meget syg med autistisk udbrændthed. I 2018 oplevede jeg, hvordan både min krop og hjerne simpelthen lukkede ned, nærmest fra den ene dag til den anden. Jeg havde i mange år forsøgt at leve op til forventninger om at være en velfungerende voksen med to børn, mand og et fuldtidsarbejde. Det var først i forbindelse med min sygemelding, at jeg fandt ud af, at jeg er autist og har ADHD. I den forbindelse lærte jeg om autistisk udbrændthed, og jeg kunne endelig forstå, hvorfor jeg hele mit liv har været så stressfølsom.
Det har taget mig tre år at blive rask nok til at have et fleksjob på 8 timer om ugen. Jeg har stadig en meget lav stresstærskel, og der skal næsten ingenting til, før jeg får det svært. Samtidig har jeg et meget højt drive, og derfor skal jeg hele tiden balancere mine ambitioner og mit handicap på en knivsæg, så jeg ikke knækker over på midten.

Hvordan kan man blive rask igen?

At blive rask efter autistisk udbrændthed kræver omfattende livsændringer og tid.
Du er nødt til at ændre dit liv, fordi autistisk udbrændthed er et resultat af, at dit liv op til nu ikke har været bæredygtigt.
Analyser dit liv og se, hvilke konkrete ting, der har været med til at stresse dig. Det kan være alt fra knas i parforholdet, for høje sociale krav på arbejdet, at have børn i det hele taget, kroniske smerter, de daglige pligter, osv.
Nu kommer du til det svære – at vælge fra.
For mit vedkommende var jeg nødt til at vælge mit tidligere arbejde og ambitionen om fuldtidsarbejde fra. Der var adskillelige bryllupper og begravelser, jeg var for syg til at deltage i. Min verden blev meget lille, fordi jeg ikke kunne overskue venner, skole-arrangementer og familie-komsammener.
Det var et kæmpe identitetstab at miste så meget af mig selv på en gang.
Derfor er mit råd til dig, der gennemlever autistisk udbrændthed, at give dig selv lov til at sørge og være vred. Og giv dig tid til at lære dig selv at kende – hvem du er uden de mange lag, der nu er pillet af.
Brug tid på at lytte efter din krops tegn på stress. Og hvornår de kommer. Hvis bare tanken om at tage opvasken får dit hjerte til at banke hurtigt – så er det vigtigt at respektere det. Prøv så godt du kan at lade være med at gøre stressende ting. Også selvom det betyder, at du næsten ingenting gør.
Tid er nemlig den anden vigtige faktor i at blive rask igen. Det tager lang tid at blive rask, og det vil føles som meget små skridt frem. Det kan være svært at tage den tid, når der er pres udefra fra f.eks. jobcenter, uddannelse og familie. Gør det bedste du kan for at holde fast.
Og på den anden side kommer dit liv igen. Det ser måske meget anderledes ud. Og du vil for altid være mere stressfølsom.

Hvordan ser livet ud, efter man er blevet “rask”?

På den anden side af autistisk udbrændthed ser dit liv formodentlig anderledes ud end det gjorde før.
Måske kan du mindre, end du kunne før. Det kan f.eks. være at du kan arbejde færre arbejdstimer, har svært ved at køre bil eller at læse, at du hurtigere bliver udmattet og generelt har svært ved at overskue daglige opgaver. Mange oplever, at deres sansesensitivitet er værre, end den var før. Og mange oplever at deres overskud svinger meget.
Hvordan håndterer man alt det?
Lav klare aftaler med din familie, arbejde, praktik eller studie omkring hvordan du kan tilrettelægge din hverdag, så der er færre stressorer. Fordi du er mere stressfølsom, vil du mange gange opleve, at du får et ”mini-nedbrud”. Du vil opleve symptomerne fra autistisk udbrændthed, men det vil vare kortere tid. Se på dine ”mini-nedbrud” som advarselstegn. Det er nu, du skal tage en pause. Det er vigtigt at din familie, arbejde eller studie ved, at du kan få det skidt med kort varsel. På den måde kan du tage en sygedag eller to, når du har behov for det.
Vær tålmodig med dig selv, når der er ting, du ikke kan. Du gør det bedste, du kan.
Illustration af Eline Sanders